istorijat - Istorijat

BORAC, RATNIK I LEGENDA

Istorijat i geneza Krav Mage su neraskidivo povezani sa životom i radom osnivača Krav Mage.

Tvorac Krav Maga je Imrih “Imi” Lihtenfeld (Imi Sde-Or). Imi je rođen u 1910. godine u Budimpešti u tadašnjoj Austrougarskoj monarhiji. Odrastao je u Bratislavi gde je uz ohrabrenje svog oca,Samuela,  bivšeg cirkuskog akrobate I policijskog inspektora,  postao aktivan u mnogobrojnim sportovima, poput plivanja, boksa, gimnastike i rvanja.

Trenirao je u sali koja je bila u vlasništvu , koji je predavao samoodbranu. Imi se istakao u rvanju kao takmičar i kao trener, osvojivši takođe nekoliko nagrada u ovim oblastima.

Zivot u Bratislavi - Istorijat

ŽIVOT U BRATISLAVI

Kako bismo razumeli proces nastanka Krav Mage, neophodno je da razumemo  okruženje I vreme u kom je Imi  rastao u Bratislavi. Tokom 30-tih godina u Bratislavi su se pojavile su se fašističke i antisemitske grupe koje su bile odlučne da naškode jevrejskoj zajednici. Imi je postao vođa organizovanih grupa čiji je cilj bio zaštita zajednice od rastućeg broja nacističkih i antisemitskih napada. U period od 1936. do 1940. Imi je učestvovao u bezbroj uličnih okršaja i otkrio da se stvarna borba umnogome razlikuje od takmičarske, kao i da tehnike rvanja i boksa nisu uvek praktične za brutalnu prirodu uličnih tuča. Tada je započeo da preispituje i ponovo ocenjuje svoje ideje o borenju i započeo da razvija veštine i tehnike koje će postati Krav Maga.
Tokom 1940.godine bio je prinuđen da napusti Bratislavu i uspeva da se ukrca u poslednji izbeglički brod koji je nosio stotine izbeglica iz centralne Evrope ka Izraelu (tadašnjoj Palestini). Njegovo putovanje prepuno avantura i rizika je trajalo dve godine da bi se na kraju završilo u britanskoj vojnoj bolnici u Egiptu zbog ozbiljne infekcije uha.

DOLAZAK U IZRAEL

U Izrael je stigao tek 1944. godine i počeo da obučava borce Hagane (preteča Izraelske vojske) u oblasti samoodbrane. Kada je 1948. godine proglašena država Izrael, Imi je postao glavni instruktor za fizičku pripremu i Krav Maga u Izraelskim Odbrambenim Snagama (IDF – Israel defense Forces). Imi je služio u IDF 20 godina i za to vreme je razvio jedinsten metod samoodbrane i goloruke borbe, baziran na naučnim i dinamičkim principima ljudskog tela. Metod je formulisan tako da omogući i muškarcima i ženama da spasu svoje živote ili da bi prežive napad, a pritom pretrpe minimalnu štetu.

KRAV MAGA ZA CIVILE

Nakon penzionisanja, Imi je adaptirao Krav Magu za civile i započeo sa širenjem Krav Maga sistema otvaranjem škola i podučavanjem civila. Imi i par učenika su 1978.godine osnovali Israelsku Krav Maga Asocijaciju ( Israeli Krav Maga Association – IKMA ) s namerom širenja sistema po Izraelu i svetu. Kada je Krav Maga počela da se širi preko granica Izraela, nastala je potreba za formiranjem internacionalne organizacije, jer su početne Krav Maga organizacije bile podeljene i nefunkcionalne usled razmirica između visokorangiranih instruktora. Kao rezultat, Imi je uz pomoć svojih najlojalnijih studenata, tokom 1996. godine formirao International Krav Maga Federation /IKMF/.

Imi je preminuo 1998.godine u 88 godini.

Dolazak u Izrael 3 - Istorijat

DOLAZAK U IZRAEL

U Izrael je stigao tek 1944. godine i počeo da obučava borce Hagane (preteča Izraelske vojske) u oblasti samoodbrane. Kada je 1948. godine proglašena država Izrael, Imi je postao glavni instruktor za fizičku pripremu i Krav Maga u Izraelskim Odbrambenim Snagama (IDF – Israel defense Forces). Imi je služio u IDF 20 godina i za to vreme je razvio jedinsten metod samoodbrane i goloruke borbe, baziran na naučnim i dinamičkim principima ljudskog tela. Metod je formulisan tako da omogući i muškarcima i ženama da spasu svoje živote ili da bi prežive napad, a pritom pretrpe minimalnu štetu.

KRAV MAGA ZA CIVILE

Nakon penzionisanja, Imi je adaptirao Krav Magu za civile i započeo sa širenjem Krav Maga sistema otvaranjem škola i podučavanjem civila. Imi i par učenika su 1978.godine osnovali Israelsku Krav Maga Asocijaciju ( Israeli Krav Maga Association – IKMA ) s namerom širenja sistema po Izraelu i svetu. Kada je Krav Maga počela da se širi preko granica Izraela, nastala je potreba za formiranjem internacionalne organizacije, jer su početne Krav Maga organizacije bile podeljene i nefunkcionalne usled razmirica između visokorangiranih instruktora.

Kao rezultat, Imi je uz pomoć svojih najlojalnijih studenata, tokom 1996.godine formirao International Krav Maga Federation /IKMF/.

Imi je preminuo 1998.godine u 88 godini.

Dolazak u Izrael - Istorijat

GENEZA KRAV MAGE

Top