Krav Maga je taktički sistem samoodbrane koji
uči kako preduprediti, suočiti se i prevazići
svaku vrstu nasilja i napada.
krav maga 1m - Krav Maga

SISTEM ZASNOVAN NA REFLEKSU

Krav Maga je moderan, praktičan i dokazan sistem samoodbrane zasnovan na posebnim principima i konceptima koji uključuju realne životne situacije. Krav Maga sistemu naučićete da se odbranite od naoružanih i nenaoružanih napadača, brzo rešite ulične tuče, izađete na kraj sa različitim pretnjama. Pored toga, naučićete kako da brzo onesposobite protivnika bez obzira na njegovu veličinu, obuku i borilačko iskustvo. U bukvalnom prevodu Krav Maga znači ”kontaktna borba“.

Sistem je stvoren u Izraelu za potrebe Izraelskih odbrambenih snaga – IDF (Israel Defense Forces).

Krav Magu karakteriše jedinstven, logički i koherentni pristup nasilnim sukobima koji omogućava postizanje visokog stepena efikasnosti za kratko vreme. Sistem je zasnovana na jednostavnim, prirodnim, refleksnim pokretima zbog čega lako uči i usvaja, a izvodi se prirodno i intuitivno. Krav Maga nastaje u tački gde se spajaju nauka i iskustvo.

krav maga 2m - Krav Maga

BRZA OBUČENOST I PRIMENA POD STRESOM

Krav Maga je nastala u stalnom ratnom okruženju, gde Izraelska vojska nije bila u prilici da potroši mnogo sati obuke na trening borbe prsa u prsa. Upravo zbog toga, Krav Maga je kreirana sa akcentom na postizanje visoke obučenosti i efikasnosti za kratak vremenski period. Ovo se postiže primenom jedinstvenih metoda u treningu i činjenicom da su svi pokreti zasnovani na refleksnim radnjama. Krav Maga podiže sposobnosti vežbača na fizičkom, tehničkom, taktičkom i mentalnom nivou.

Krav Maga priprema vežbače da funkcionišu u svim okolnostima i situacijama u skladu sa profesionalnim potrebama ili rizicima sa kojima se pojedinci i grupe suočavaju.

Krav Maga se sastoji od različitih fizičkih tehnika, ali takođe ugrađuje u praktikanta jedinstven mentalni sklop stvoren da ojača borbeni duh. U treningu se primenjuju specifične trening metode koje stavljaju pojedinca pod visok emocionalni i fizički stres kako bi se vežbači pripremili na surovost i realnost prave borbe za život.

Sistem se ne sastoji od isključivo fizičkih tehnika, već uključuje i  strategije i taktike za izbegavanje i deeskalaciju nasilne situacije  kako bi praktikantima pružio pun spektar samoodbrambenih strategija – proaktivne i reaktivne opcije. Krav Maga stavlja snažan akcenat na izbor optimalnog taktičkog pristupa u zavisnosti od situacije koja može da eskalira ili ugrozi.

Krav Maga uključuje raznovrsne fizičke tehnike odbrane iz različitih oblasti: odbrane od neoružanih napada, odbrane od napada i pretnji oružjem, razvoj borbenog mentaliteta, više napadača, zaštite trećih lica, treninga na realističnim lokacijama, scenario treninga, deeskalacije sukoba itd.

KOLAZ2Artboard 1 1024x662 - Krav Maga

GENEZA I RAZVOJ KRAV MAGE

Tvorac Krav Mage je Imi Lihtenfeld. Imi je bio jako interesantna figura. Rođen u Budimpešti, odrasto u predratnoj Bratislavi, gde je uz ohrabrenje svog oca, bivšeg cirkuskog akrobate i policijskog inspektora,  postao aktivan u mnogobrojnim sportovima, poput plivanja, boksa, gimnastike i rvanja i bio vrlo uspešan u njima.

Tokom 30-tih godina u Bratislavi su se pojavile su se fašističke i antisemitske grupe koje su bile odlučne da naškode jevrejskoj zajednici. Imi je postao vođa organizovanih grupa čiji je cilj bio zaštita zajednice od rastućeg broja nacističkih i antisemitskih napada i u periodu od nekoliko godine je učestvovao u bezbroj uličnih okršaja i otkrio da se stvarna borba umnogome razlikuje od takmičarske, kao i da sportske tehnike nisu uvek praktične za brutalnu prirodu uličnih tuča. Tada se javlja iskra nečeg što će postati Krav Maga. Zbog svog angažovanja je bio prinuđen da napusti Bratislavu i da se uputi ka tadašnjoj Palestini.

istorijat - Krav Maga

BORAC, RATNIK I LEGENDA

U Palestinu je stigao tek 1944. godine i počeo da obučava borce Hagane (preteča Izraelske vojske) u oblasti samoodbrane. Kada je 1948. godine proglašena država Izrael, Imi je postao glavni instruktor za fizičku pripremu i Krav Maga u izraelskoj armiji. Imi je služio u armiji 20 godina i za to vreme je razvio jedinsten metod samoodbrane i goloruke borbe, baziran na naučnim i dinamičkim principima ljudskog tela. 

KRAV MAGA ZA CIVILE

Nakon penzionisanja, Imi je adaptirao Krav Magu za civile i započeo sa širenjem Krav Maga sistema otvaranjem škola i podučavanjem civila. Imi i par učenika su 1978.godine osnovali Israelsku Krav Maga Asocijaciju ( Israeli Krav Maga Association – IKMA ) s namerom širenja sistema po Izraelu i svetu. Kada je Krav Maga počela da se širi preko granica Izraela, nastala je potreba za formiranjem internacionalne organizacije, jer su početne Krav Maga organizacije bile podeljene i nefunkcionalne usled razmirica između visokorangiranih instruktora. Kao rezultat, Imi je uz pomoć svojih najlojalnijih studenata, tokom 1996. godine formirao International Krav Maga Federation /IKMF/.

Imi je preminuo 1998.godine u 88 godini.

Dolazak u Izrael 3 - Krav Maga

DOLAZAK U IZRAEL

U Izrael je stigao tek 1944. godine i počeo da obučava borce Hagane (preteča Izraelske vojske) u oblasti samoodbrane. Kada je 1948. godine proglašena država Izrael, Imi je postao glavni instruktor za fizičku pripremu i Krav Maga u Izraelskim Odbrambenim Snagama (IDF – Israel defense Forces). Imi je služio u IDF 20 godina i za to vreme je razvio jedinsten metod samoodbrane i goloruke borbe, baziran na naučnim i dinamičkim principima ljudskog tela. Metod je formulisan tako da omogući i muškarcima i ženama da spasu svoje živote ili da bi prežive napad, a pritom pretrpe minimalnu štetu.

KRAV MAGA ZA CIVILE

Nakon penzionisanja, Imi je adaptirao Krav Magu za civile i započeo sa širenjem Krav Maga sistema otvaranjem škola i podučavanjem civila. Imi i par učenika su 1978.godine osnovali Israelsku Krav Maga Asocijaciju ( Israeli Krav Maga Association – IKMA ) s namerom širenja sistema po Izraelu i svetu. Kada je Krav Maga počela da se širi preko granica Izraela, nastala je potreba za formiranjem internacionalne organizacije, jer su početne Krav Maga organizacije bile podeljene i nefunkcionalne usled razmirica između visokorangiranih instruktora.

Kao rezultat, Imi je uz pomoć svojih najlojalnijih studenata, tokom 1996.godine formirao International Krav Maga Federation /IKMF/.

Imi je preminuo 1998.godine u 88 godini.

Dolazak u Izrael - Krav Maga

SAVREMENA KRAV MAGA - SEKTORI I GRADIRANJE

Danas je Krav Maga sistem koji se konstantno usavršava i  evoluira pod pritiskom stvarnih životnih potreba i nastoji da pruži upotrebljiva rešenja za probleme sa kojima se suočavaju različiti pojednici, grupe i organizacije. 

Iako je Krav Maga rođena u krilu vojske, civilna oblast je mesto gde je Krav Maga, prvobitno, izrasla i procvetala. Stvaranje civilne Krav Mage je utrlo put ka implementaciji mnoštva novih tehnika. Od početaka Krav Mage, civilna Krav Maga je danas struktuiran metod sa sistemom gradiranja praktikanata kroz nivoe: Practionere nivo (1-5), Graduate nivo (1-5) i Expert nivo (1-5). Practitioner (P) nivoi su početni, dok su Graduate (G) nivoi rezervisani za veterane u Krav Maga koji su često kvalifikovani kao instruktori. Lica koja poseduju Expert (E) nivo su uglavnom visokoprofesionalni instruktori koji su posvetili  karijere Krav Maga treningu i podučavanju drugih.

Od sistema koji je inicijalno stvoren za potrebe vojske, usvajajući paradigmu “jedno rešenje ne odgovara svima”, Krav Maga se proširila na još nekoliko sektora, tako da  Krav Magu čine 4 sektora: civilni, vojni, policijski i VIP. Za svaki od njih Krav Maga pruža prilagođena rešenja u skladu sa njihovim specifičnostima. Danas, Krav Magu pored mnogobrojnih običnih ljudi poput mene i tebe, uvežbavaju i pripadnici preko 400 vojnih, policijskih i bezbednosnih jedinica i službi širom sveta.

KOLAZArtboard 1 1024x722 - Krav Maga
Top