Sektori 1m - Sektori

CIVILNI SEKTOR /CIVILIAN/

Civilna Krav Maga je, kao i što sama reč kaže, namenjena civilima, odnosno svima koji žele da nauče primenjive tehnike samoodbrane koje će im pomoći da zaštite sebe, po potrebi druge i istovremeno unaprede svoje voljne osobine.
Iako je Krav Maga rođena u krilu vojske, civilna oblast je mesto gde je Krav Maga izrasla i procvetala. Stvaranje civilne Krav Mage je utrlo put ka stvaranju mnoštva novih tehnika. Glavni razlog za to je što je na raspolaganju više vremena kako za razvoj i za učenje, što je dozvolilo stvaranje širokog spektra tehnika

Civilna Krav Maga je podeljena u 3 podsektora:

 • Adult Krav Maga ili Krav Maga za odrasle
 • Kid’s Krav Maga ili Krav Maga za decu
 • Women Krav Maga ili Krav Maga za žene

Slično kao sistem pojaseva kod tradicionalnih borilačkih veština Krav Maga poseduje sistem gradiranja studenata.
Sistem gradiranja je podeljen u 3 podkategorije:

 • Practitioner (sadrži 5 nivoa; P1-P5)
 • Graduate (G1-G5)
 • Expert (E1-E5)

Practitioner (P) nivoi su početni, dok su Graduate (G) nivoi rezervisani za veterane u Krav Maga koji su često kvalifikovani kao instruktori. Lica koja poseduju Expert (E) nivo su uglavnom visokoprofesionalni instruktori koji su posvetili  karijere Krav Maga treningu i instruktaži.

Pojednici koji vežbaju Krav Maga mogu napredovati kroz nivoe koliko god visoko žele, srazmerno vremenu koje su investirali u trening. Svaki element nastavnog plana je baziran na realnim životnim scenarijima i sadrži realne napade.

Sektori 2m - Sektori

VOJNI SEKTOR /MILITARY/

Krav Maga je inicijalno razvijena za potrebe vojske. Upravo zbog toga celokupan sistem se morao prilagoditi potrebama vojske tj. morao da biti takav da ga može savladati svako u vrlo kratkom vremenskom period. Prilikom razvijanja sistema Imi Lihtenfeld je imao težak zadatak jer je trebalo da pruži rešenja za teškoće i prepreke sa kojima su se vojnici mogli suočiti na bojnom polju.

Krav Maga je tako postala jedino oružje koje neprijatelj nikada ne može oduzeti od vojnika.

Za vojsku, Krav Maga je odličan alat za oblikovanje vojnikovog mentalnog sklopa. Krav Maga omogućava da se vojnik uključi i reaguje pravilno i momentalno u situacijama opasnim po život, a sa kojima se nije ranije susreo. Ovo je krucijalni element borbenog mentalnog sklopa. Krav Maga je vojnicima pružila jednostavan i pouzdan alat čija je upotreba omogućavala vojnicima da iz konflikta izađu kao pobednici, a zbog prirode vojnih operacija često je označavala razliku između preživljavanja i smrti. Tehnike  su postale element koji donosi prevagu u korist vojnika koji su trenirani u Krav Maga.

Prilikom pristupa oblasti vojne Krav Maga mora se imati na umu da na bojištu ne postoje sive zone odnosno važi pravilo ubij ili budi ubijen. Stoga, sve Krav Maga tehnike namenjene vojsci se završavaju eliminisanjem napadača po svaku cenu – nema pravila, restrikcija i sva su sredstva dozvoljena.
Vojni sektor Krav Maga je namenjen isključivo instruktorima i pripadnicima oružanih snaga.

Sektori 4m - Sektori

POLICIJSKI SEKTOR /LAW ENFORCEMENT/

Law Enforcement  Krav Maga je namenjena policiji i organima reda koji obavljaju poslove na zaštiti bezbednosti i zakona države. Krav Maga je fleksibilan sistem, te se stoga može modifikovati tako da se uklapi u set zakona svake pojedinačne zemlje.

Law Enforcement Krav Maga pruža tehnike za kontrolisanje protivnika, pre nego za nanošenje ozbiljnih povreda Posao organa reda je doslovno – da sprovedu zakon. Dok vojnik ima ovlašćenje da ubija, civil treba da štiti samog sebe, a telohranitelj je odgovoran za čuvanje svog klijenta; osobe za sprovođenje zakona štite i podupiru poštovanje i primenu zakona. U demokratskim zemljama, pripadnik organa reda je stavljen pred izazov – on mora da zaštiti civile i zakon,a da, pri tom, koristi srazmernu upotrebu sile. Ovo se postiže klasifikovanjem nasilja u određene nivoe: od najvišeg (oružje), srednjeg (šoker/tejzer) do najnižeg (Krav Maga). Krav Maga tehnike i taktike mogu mu pomoći da zaštiti sebe i svoje partnere dok ispunjavaju svoju misiju.

Zakon ne dozvoljava policajcu da povredi civile /osim u posebnim slučajevima/, tako da je Krav Maga ponekad jedino oružje koje mu može pomoći.

S obzirom, da su policajci opremljeni specifičnim alatima i oružjem, Law Enforcement Krav Maga uči kako da se maksimalizuje efikasnost datih alata da bi ispunili misiju na najbolji mogući način.

Službe organa reda primenjuju Krav Maga zbog četiri bitna elementa:

 1. Krav Maga omogućava stvaranje sposobnosti rada pod stresom
 2. Krav Maga daje alat za upotrebu sile koji omogućava završetak misije
 3. Krav Maga trening pruža mogućnost usvajanja znanja za kratak vremenski period
 4. Krav Maga ima sposobnost modifikacije kako bi tehnike odgovarale zakonima odgovarajuće zemlje
Sektori 4m novo - Sektori

ZAŠTITA 3.LICA /VIP/

VIP Krav Maga se bavi tematikom zaštite trećih lica i namenjena je osobama koje se bave zaštitom veoma važnih ličnosti.

Kako kriminalitet i kriminalci postaju sve bezobzirniji i sofisticiraniji, sve češće ciljaju i ugrožavaju biznismene, političare, filmske zvezde, kompanije, uspešne ljude i druge tzv. veoma važne ličnosti (VIP – Very Important Person). Cilj kriminalaca može biti potraživanje otkupnine, pljačka, sticanje slave, osveta kao i mnogi drugi razlozi koji mogu dovesti do povrede ili smrti ciljane osobe. Danas, vise nego ikad ranije, zaštita važnih ličnosti je potrebna kako bi se osigurala bezbednost onih kojima se preti na razne načine.

U odnosu na ostale sektore VIP Krav Maga se značajno razlikuje zbog dva fakotra:

 1. fizički – jer morate zaštiti drugog umesto sebe
 2. psihički – jer morate napraviti prekidač u glavi kojim ćete isključiti nagon za samoodržanjem i uključiti osećaj dužnosti da zaštitite drugu osobu

Krav Maga čini osobe mentalno spremnim za ovakve situacije i daje alate pomoću kojih mogu adekvatno da reaguju u pravilnom emocionalnom stanju u datim okolnostima.

Top